Արման Հովհաննիսյան - Հայաստան

Rate this lyrics
(33 votes)

Արման Հովհաննիսյան

Աստվածածին վանքի դուռը դարձել ենք ուղտավոր
Խաչքարակերտ այս մատուրը հրաշք է զորավոր
Հավաքվել են ահել-ջահել խաչքարի շուրջ բոլոր
ՈՒ կարդում են մեր պատմության էջերը փարավոր

Տեր Աստված փարքը քեզ
Քո լույսով ուժ տուր մեզ
Օգնիր որ զորանանք
Հզոր Հայաստան դարնանք
Տեր Աստված փարքը քեզ
Քո լույսով ուժ տուր մեզ
Օգնիր որ զորանանք
Հզոր Հայաստան դարնանք

Մեր հայ ազգը արժանի է աշխարհի հարգանքին
Տիրոջ աջը հովանի է մեր հոգու հավատքին
Զրկանքներով գոյատեվել տուն ու տեղ ենք դրել
Երգել “Նանի” ու “Հորովել” մագաղաթներ գրել

Տեր Աստված փարքը քեզ
Քո լույսով ուժ տուր մեզ
Օգնիր որ զորանանք
Հզոր Հայաստան դարնանք
Տեր Աստված փարքը քեզ
Քո լույսով ուժ տուր մեզ
Օգնիր որ զորանանք
Հզոր Հայաստան դարնանք

Թող հայակերթ մեր երկիրը ծաղկի ու զորանա
Մեսրոպատառ հայոց գիրը հայ մտքի լույս դարնա
Մեկտեղ ուղտ ենք ու պայքարենք ունենանք հույս հավատ
Փարքի փսակով զարդարենք հայ լեռը Արարատ

Տեր Աստված փարքը քեզ
Քո լույսով ուժ տուր մեզ
Օգնիր որ զորանանք
Հզոր Հայաստան դարնանք
Տեր Աստված փարքը քեզ
Քո լույսով ուժ տուր մեզ
Օգնիր որ զորանանք
Հզոր Հայաստան դարնանք

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart